A tartalom átköltözött ide:hologram.holdsugar.com

The content has moved here:hologram.holdsugar.com

Teológiai kérdés | Theological question

Isten vallásos?

Is God religious?

- Mi lesz a kereszténységgel?
- Amióta a multiplex vetítés rendszerében gondolkodom, nagyon sok variáció lépett érvénybe. Nem lehet előre megmondani, kinek melyik forgatókönyv lesz a jövőképében.
- A te világodban mi lesz?
- A tervem az, hogy fenntartom ennek a valóságnak a folytonosságát, azaz megmarad. De hogy mi lesz a jövője, arra csak szándékaim vannak.
- Mi a szándékod?
- Az összeomlás nélküli változás.
- De megmarad, mint világvallás?
- Egy vallás sem marad meg és ha nem tud átalakulni világnézeti filozófiává, akkor eltűnik.
- Mikor?
- Maximum 150 év. A fejlett ember másképp áll ehhez a kérdéshez. Istent belül keresi, az a saját dolga, nincs szüksége közvetítő közegre, se térdepelésre, se könyörgésre, se felfelé imádkozásra.
- Mit jelent a világnézeti filozófia?
- Amit hiszel, neked az van. Ám mivel fejlett ember vagy, alkalmazkodsz a valósághoz, a hitedet pedig megtartod magadnak.
- Nincs akkor a világod jövőjében teremtő erő?
- Olyan biztos nincs, aki a saját világképét rákényszeríti a többiekre.
- Mi van akkor, ha mégis megtörténik valami ilyesmi?
- Az illető valósidőben eltűnik egy alsóbb világba, a karaktere pedig vetített hologramként él tovább, ha tovább él.
- Alsóbb világba?
- Az Ég az a Föld, ahol nem könyörögnek fölfelé.

"What about Christianity?"
"Since I have been thinking about the multiplex projection system, many variations have come into effect. It is impossible to predict which scenario will be in whose vision of the future."
"What will happen in your world?"
"My plan is to maintain the continuity of this reality, i.e. it will remain. But what its future will be, I only have intentions."
"What is your intention?"
"Change without collapse."
"But will it remain as a world religion?"
"No religion survives and if it cannot transform itself into a philosophy of worldview, it will disappear."
"When?"
"150 years at most. Advanced man has a different view on this question. They seek God within, that's their own business, they don't need a middleman, no kneeling, no begging, no praying upwards."
"What is a philosophy of worldview?"
"What you believe is what you have. But because you are an evolved person, you adapt to reality and keep your beliefs to yourself."
"Is there then no creative power in the future of your world?"
"Certainly not one who imposes his/her world view on others."
"What if something like that does happen?"
"The person disappears in real time into a lower world, and their character lives on as a projected hologram, if they live on."
"To a lower world?"
"Heaven is the Earth where they don't beg upwards."

3D

1
Eliminálás
A hatalom visszaszerzése
Megjelenés

2
Helyreállítás
A hatalom stabilizálása
Előlépés

3
Növekedés
Hatalommal élés
Bizonyítás


- Miről van itt szó?
- A saját szerepemről. Kezdőként még semmit sem tudtam a világról, ezért az előzetes információkból raktam össze magamnak egy képet a szellemi világról. Mint később kiderült, a szellemi világ lényei nem a mi civilizációs környezetünkben szocializálódtak, ezért jól tettem, amikor az előzetes hitet garanciákhoz kötöttem. Ez az úgynevezett 'feltételes igazság', azaz minden megállapodás csak akkor érvényes, ha annak feltételei teljesülnek. Ám azt érvényesíteni is kell egy olyan környezetben, ahol a másik fél a megállapodás minden pontját megszegve benyomult a világomba és azt kisajátította magának.
- Hogyan nyomult be oda?
- Orvtámadással. Mint később kiderült, ez náluk egy sablon, amit mindenkivel megjátszanak. Csak ezt most benézték.
- Mi volt a megállapodás lényege és kivel kötötted?
- Az egyszerű világképben az angyalokkal, akik fejlett és felsőbbrendű lényekként definiálták önmagukat. A megállapodás lényege az volt, hogy felmegyek a szellemi világba megoldani egy olyan problémát, amire ők nem képesek, addig ők megoldják az emberiség problémáit. Én a feladatot kiváló minőségben elvégeztem, ők azonban a megállapodás egyik pontját sem tartották be és a helyzetet a maguk javára ki is használták. Az én oldalamon kiderült, hogy a probléma jellege annál sokkal tágabb, mint amire érkeztem, ezért 20 évet töltöttem a mélytranszban és még ma is ott lennék, ha nem kényszerültem volna a visszatérésre a megállapodás megszegése miatt. De már közel sem vagyok kezdő és érvényesíteni szándékozom a megállapodás garanciáit.
- Most hol tart ez a folyamat?
- Az 1. pont végén.
- Mit kell a végén bizonyítani?
- Hogy a hatalom megszerzése után is az van, amiről addig beszéltem. Ez a jelek szerint ismeretlen ezeknél az állítólagosan fejlett és felsőbbrendű lényeknél.

1
Elimination
Reclaiming power
Appearance

2
Restore
Stabilising power
Advance

3
Growth
Living with power
Proove


"What is this about?"
"My own role. I didn't know anything about the world when I started, so I built up a picture of the spiritual world from what I knew beforehand. As it turned out later, the beings of the spiritual world were not socialised in our civilised environment, so I was right to make my prior belief conditional on guarantees. This is the so-called 'conditional truth', i.e. any agreement is only valid if its conditions are met. But it also has to be enforced in an environment where the other party has invaded and appropriated my world in violation of every point of the agreement."
"How did they get in there?"
"By sneak attack. As it turned out later, it's a pattern they play on everybody. Only this time they missed it."
"What was the deal about and who did you make it with?"
"In the simple worldview, with the angels, who defined themselves as advanced and superior beings. The essence of the agreement was that I would go up to the spirit world to solve a problem that they could not solve, and they would solve the problems of humanity. I did the job to an excellent standard, but they did not keep any of the points of the agreement and used the situation to their advantage. On my side, it turned out that the nature of the problem was much wider than I had arrived at, so I spent 20 years in the deep trance and would still be there today if I had not been forced to return because the agreement had been broken. But I am nowhere near a novice and intend to enforce the guarantees of the agreement."
"Where is this process now?"
"At the end of point 1."
"What do you have to prove at the end?"
"That after gaining power, I still have what I was talking about up to that point. This is apparently unknown to these supposedly advanced and superior beings."

Azért nem érted, mert ebben a világban minden a pénzhez kapcsolódik, ám abban a világban nem létezik. Ezért a motivációkat és a célokat sem fogod érteni.

You don't understand because in this world everything is connected to money, but in that world it doesn't exist. Therefore you will not understand the motivations and the goals.

XD

"Hogy itt a lehetőség a nagy emberekkel kapcsolatba lépni? Az, hogy ennyire félreérted, kicsit az én hibám is, de ha jobban belegondolsz, eddig is a határig mentem, csak az értelmezést az olvasóra bíztam. Most viszont túlléphetünk az eddigi korlátokon."


- Mit értettem félre?
- Te a 3D-ben gondolkodsz, azon belül is csak a Föld relációjában. Ez érthető, de ez az itteni nézőpontban csak a világ egy szűk szelete.
- Ám abban az esetben egy nagy szelete, ha egy panellakásban élsz.
- Ha nézel egy meccset, a végeredmény számít, vagy a félidei állás? Bár eltelt 20 év, számomra ez még mindig ugyanaz a meccs. A másik tévedésed az, azt hiszed a panelövezet itt is olyan gettó, mint nálad. Biztos az lenne, ha beengednénk a migránsokat, így viszont fiatal nőként az éjjel közepén is nyugodtan sétálhatsz egy laptoppal a hónod alatt.
- Mi a migránsokkal kapcsolatos álláspontod amúgy?
- Vannak olyan témák, amik tabunak számítanak, de nem nálam. Szerintem a migránsok a túlnépesedés egyértelmű jele, ők a második hullám, akik új életteret keresnek maguknak. Afrika, az indiai térség és az arabok hatalmas népességrobbanás előtt állnak, ám erről tilos beszélni annak, aki nem akar rasszizmus gyanúba keveredni. Én azonban a tényekről beszélek. Számold csak meg, ha egy családban 8-10 gyerek a normális, akkor az mennyi gyerek három generáció múlva? Mivel egy afrikai kormány nem képes ennyi embert foglalkoztatni, két választásuk van, ha nem akarnak forradalmat a nyakukba: háború, migráció. A fehér ember okozta ezt a problémát a gyógyszerekkel és a béketeremtéssel, amivel nem tudott lépést tartani ezeknek a területeknek a kollektív tudata, azaz nem tudott alkalmazkodni ahhoz, hogy már nincs ekkora gyermekhalandóság és nincs ennyi háború. A népesség pedig exponenciálisan növekszik. Ám ez tabutéma, pedig ugyanúgy a globális civilizáció végét jelenti, mint a jelenlegi pénzrendszer.
- Visszatérek az első kérdésemhez. Mit és hogyan értek félre?
- Akiket te nagy embereknek látsz, azok teljesítménye meg se közelíti az enyémet. Itt nem én vagyok az, akinek a velük való kapcsolat lenne élete nagy lehetősége, a helyzet pont fordítva van. Eszem ágában sincs belépni az ő világaikba. Az a pár ember, akinek lehetősége van velem kapcsolatba lépni, ki tudnak jönni onnan arra az időre.
- Ha lehetőséged lenne, mégis elutasítanád az elitklub tagságot?
- Van egy másik elitklub, ahol jobban le van paraméterezve az, mit is értek az 'elit' szó alatt. Ennek pedig semmi köze a vagyonhoz és a pénzhez. Aminél csak 100 km-t kell menni ahhoz, hogy ne érjen semmit. Fölfelé.
- Mik ezek a paraméterek?
- Bizonyos értékrendek és személyes tulajdonságok, képességek elegye. Érdekes módon itt találtam kapcsolatot bizonyos vallási anyagokhoz, mind a keresztény korszakból, mind az az előtti korokból. Ha olvastad az anyagaimat, tudod, hogy ezt a gigantikus feladatot úgy érthettem meg emberi kapacitáson, hogy a világra mint egy holografikus videojátékra tekintettem, ami amúgy fedi is a lényeget. Az eddigi tevékenységem a háttérben zajlott, ami érthető is, ha meditációról van szó. Ezért nem vagyok ismert ember. Szóval amikor oda jutottam, hogy kidolgoztam a hozzáféréseket és a jogosultságokat, mit gondolsz, mire jutottam? Ugyanarra, amiket ezekben a vallási anyagokban olvastam. A halál után dől el az életedben történtek és a tetteid alapján, mire vagy jogosult a

"That here is the opportunity to connect with the big people? The fact that you misunderstood it so much is a bit my fault, but if you think about it, I've been pushing the envelope, leaving the interpretation to the reader. But now we can go beyond the limits."


"What is this about?"
"My own role. I didn't know anything about the world when I started, so I built up a picture of the spiritual world from what I knew beforehand. As it turned out later, the beings of the spiritual world were not socialised in our civilised environment, so I was right to make my prior belief conditional on guarantees. This is the so-called 'conditional truth', i.e. any agreement is only valid if its conditions are met. But it also has to be enforced in an environment where the other party has invaded and appropriated my world in violation of every point of the agreement."
"How did they get in there?"
"By sneak attack. As it turned out later, it's a pattern they play on everybody. Only this time they missed it."
"What was the deal about and who did you make it with?"
"In the simple worldview, with the angels, who defined themselves as advanced and superior beings. The essence of the agreement was that I would go up to the spirit world to solve a problem that they could not solve, and they would solve the problems of humanity. I did the job to an excellent standard, but they did not keep any of the points of the agreement and used the situation to their advantage. On my side, it turned out that the nature of the problem was much wider than I had arrived at, so I spent 20 years in the deep trance and would still be there today if I had not been forced to return because the agreement had been broken. But I am nowhere near a novice and intend to enforce the guarantees of the agreement."
"Where is this process now?"
"At the end of point 1."
"What do you have to prove at the end?"
"That after gaining power, I still have what I was talking about up to that point. This is apparently unknown to these supposedly advanced and superior beings."

I don't use that bullshit

Thanks Elon, but no thanks!